เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
ขออนุมัติดำเนินกาจัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริต-เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลปร_page-0002
ขออนุมัติดำเนินกาจัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริต-เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลปร_page-0003
ขออนุมัติดำเนินกาจัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริต-เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลปร_page-0004
ขออนุมัติดำเนินกาจัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริต-เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลปร_page-0005
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ