เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 

 

 

รายงานการเงินประจำปี


งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ