เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 
บ้านฉันชายแดนบุรีรัมย์ บาระแนะ 3 บ้านแท่นทัพไทย ตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN