เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 
นักผจญเพลิง อาสาป้องกันภัยพิบัติ เทศบาลตําบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
พัฒนาสื่อออนไลน์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่กิจกรรมโครงการรูปแบบสื่อดิจิทัล
 
หมู่บ้านท่องเที่ยวแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา บาระแนะ 4 บ้านผไทรวมพล อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
ซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัยและอพยพผู้ประสบภัยของ เทศบาล อบต. ทุกตำบล ในเขต อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 
บริการถึงหน้าบ้าน..มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องที่กักตัว กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
 
พัฒนาช่องตากิ่ว เตรียมเปิดเส้นทางเดินทางช่วง เทศกาลสงกรานต์
 
บ้านฉันชายแดนบุรีรัมย์ บาระแนะ 3 บ้านแท่นทัพไทย ตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN