เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2567 ]3
2 ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]12
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 7 ธ.ค. 2565 ]71
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]158
5 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2562 ]156
6 ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการพัฒนา [ 14 มิ.ย. 2562 ]122
7 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 14 มิ.ย. 2562 ]146