เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2565 ]59
2 รางานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]77
3 รางานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 30 มี.ค. 2565 ]72
4 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองแวง [ 18 ม.ค. 2565 ]62
5 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลหนองแวง [ 17 ม.ค. 2565 ]64
6 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองแวง [ 17 ม.ค. 2565 ]55
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]70
8 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการศูนย์ และคณะทำงานศูนย์จัดตั้งเรื่องร้องเรียนและยุติความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 5 ม.ค. 2565 ]85
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง จัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและยุติความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 5 ม.ค. 2565 ]71
10 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและยุติความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 5 ม.ค. 2565 ]68
11 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและยุติความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 20 ต.ค. 2564 ]71
12 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและยุติความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 20 ต.ค. 2564 ]67
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 20 ต.ค. 2564 ]69
14 รานงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 2 [ 4 ต.ค. 2564 ]56
15 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองแวง [ 13 ก.ค. 2564 ]59
16 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองแวง [ 7 ก.ค. 2564 ]64
17 รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองแวง รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]60
18 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองแวง [ 7 ม.ค. 2564 ]65
19 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง การบังคับใช้แผนปฏิบัติการป้องการทุจริตสี่ปี่ (พ.ศ.2561-2564) [ 23 พ.ค. 2560 ]73
20 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลหนองแวง [ 23 พ.ค. 2560 ]70
 
หน้า 1|2